Index

Presentació

Terąpies Naturals

Estčtica Terapčutica

Escola
Cursos i seminaris
Reflexologia Podal
Quiromassatge
Drenatge limfątic manual
Terąpia Craneosacral
Essčncies florals
On-Time Massage ®
Reflexodrenatge Podal ©
Dates, horaris, preus
Xec Obsequi

Enllaēos

On som

  ESCOLA DE FORMACIÓ 
 

OBJECTIU DELS CURSOS
Formar professionals. Els nostres alumnes reben una preparació real per a exercir la professió de manera immediata i eficient.

DIRIGITS A:
Qualsevol persona que vulgui professionalitzar-se en les terąpies manuals. Els nostres cursos estan pensats per "partir de zero" pel que no és necessąria cap formació prčvia, ja que inclouen totes les matčries necessąries per un aprenentatge complet. Les excepcions s'indicaran al programa.

METODOLOGIA
Practiques constants des del principi i durant tot el curs.
Avaluació continuada i valoració final.
El nśmero reduļt d'alumnes per classe ens permet l'observació i correcció continua de cadascun fins aconseguir que cada manipulació sigui realitzada de forma correcta. En la prąctica professional cada moviment ha d'efectuar-se de una forma precisa per que el tractament resulti eficaē. 
Donem una gran importąncia també a la part teņrica, Anatomia o Fisiologia i complements com la Aparatologia i la Naturopatia, que són imprescindibles per assegurar els resultats en cada tractament. 

MATERIAL
Es donarą un dossier amb la documentació corresponent al curs que permetrą el correcte seguiment de les classes i el seu śs posterior com a material de consulta.
Estaran a disposició del alumne tots els productes i aparells necessaris per realitzar les prąctiques.
 
TITULACIÓ
Diploma i carnet professional de Koré a tots els alumnes que superin les proves.

Conforme a la normativa legal vigent en aquest moment, tots els cursos de terąpies manuals o naturals es consideren com a ensenyament privat de ķndole divulgativa i serveixen per a exercir la professió perņ NO són, formen part o estan associats amb cap ensenyament oficial o reglat.  Aquesta circumstancia es deriva de la falta de regulació oficial actual sobre aquests temes.

 
   

Per a una informació més detallada cliqueu sobre el nom del curs

     
Des de 1987