Index

Presentació

Teràpies Naturals
Teràpies manuals
Mètodes osteopàtics
Naturopatia
Teràpies energètiques
Tractaments

Aparells
Xec Obsequi

Estètica Terapèutica

Escola

Enllaços

On som

  TERÀPIES ENERGÈTIQUES
 

Els diferents mètodes de sanació treballen sobre la part energètica o emocional de la persona ajudant a equilibrar-la d'una manera integral.

Són tècniques molt antigues practicades per totes les cultures i transmeses de forma oral a través dels segles.

Algunes com el Reiki o la Sanació per Arquetipus han adoptat sistemes de treball més moderns i globals.
 

Reiki

Paraula composta de "Rei": energia universal i "Ki": força vital.

A la fi del segle XIX, un monjo japonès anomenat Mikao Usui, va redescobrir el Reiki, una forma de despertar l'energia universal de la qual tots formem part. Tots som canals per transmetre energia, i constantment ho fem. De vegades és energia densa (por, dolor, ràbia...) i altres energia subtil (amor).
 

Sanació per Arquetipus

És un dels mètodes de la Sanació espiritual o energètica. Un arquetipus és la forma essencial primera de les coses. Del grec αρχω: el principal, el dominant, l'origen. Es considera que aquestes formes son comuns a totes les persones al estar inscrites en l'inconscient col·lectiu (C. G. Jung)

Es reequilibren els cossos subtils o vibracionals de la persona visualitzant diferents formes o arquetipus associats a estadis d'evolució, actituds o funcions orgàniques.

 

     
Des de 1987