Index

Presentació

Teràpies Naturals
Teràpies manuals
Mètodes osteopàtics
Naturopatia
Teràpies energètiques

Tractaments
Aparells
Xec Obsequi

Estètica Terapèutica

Escola

Enllaços

On som

Contactar

 

  NATUROPATIA
 

O "camí natural" és un conjunt de pràctiques i productes que treballen en favor de la salut d'acord amb les lleis naturals. Engloba la Fitoteràpia, Homeopatia, Hidroterapia, Dietètica, tots els massatges manuals, Oligoterapia, Teràpia floral, etc.

Sol contraposar-se amb la Al·lopatia o Medicina convencional però, segons la nostra experiència, encara que existeixen diferències conceptuals importants, ambdues disciplines poden complementar-se per ajudar a les persones.

ELS SEUS PRINCIPIS

  • El primer és no fer mal. Minimitzar els riscos i emprar la menor força possible.

  • Es tracta de promoure la salut, mai de "lluitar contra la malaltia".

  • No es tenen en compte els conjunts de símptomes anomenats "malalties". Cada persona és diferent i ha de ser tractada de forma individualitzada sense importar quant se sembli un cas a un altre.

  • “Vis Medicatrix Naturae” L'organisme tendeix a sanar-se a ell mateix de forma natural.

  • La persona és considerada com una unitat funcional indivisible juntament amb el seu entorn, no se la pot tractar "per parts".

  • Es tracta la causa, mai el símptoma.

  • Més val un gram de prevenció que un quilo de curació.

       
 

Dietètica

Estudi físic, químic i biològic de les necessitats alimentàries de cada persona a fi de subministrar els nutrients necessaris per a la vida. Per mitjà d'una dieta adequada es recupera i manté l'equilibri i la salut de l'organisme.

     

 

Essències Florals

El Dr.Edward Bach, va descobrir que les plantes, a més de sanar els trastorns físics, posseïen una energia que actua en els diferents camps emocionals i energètics.
Aigua, flor i sol és el sistema que va idear el Dr. Bach. Va comprovar que el sol fa que es desprengui l'energia de la flor i es transfereixi a l'aigua, fent que les propietats energètiques de la flor o planta actuïn sobre els nostres desequilibris emocionals.
Treballen les emocions i transformen les energies. Ens fan descobrir els nostres valors, pors, culpes, tendències i sentiments.
No presenten cap efecte secundari ni incompatibilitat.

Seminari d'essències florals

       
 

Fitoteràpia

Tractaments amb plantes administrades de diferents formes. L’acció terapèutica de la planta natural es més completa i amb menors efectes secundaris que l’acció dels seus principis actius aïllats o sintetitzats.

       
 

Hidroteràpia - Fangs - Algues

Guariment amb aigua. Coneguda des de l’antiguitat, el mateix Hipócrates la tenia en gran estima. S’aplica en forma de banys, dutxes, vapors, compreses, etc. Inclou els tractaments amb diferents tipus d'argiles, fang i algues.

       
 

Nutrició ortomolecular

Desenvolupada per Linus Pauling en 1968 “La quantitat necessària de la molècula exacta en el punt just”. La finalitat és restituir l'equilibri funcional de l'organisme mitjançant la regulació de certes substàncies que aquest ja conté de forma natural.

       
 

Oligoteràpia

Administració de metalls o metal·loides en quantitats infinitesimals. Tenen una gran importància en l’equilibri del nostre organisme.

       
 

Olis Essencials

Tenen les mateixes propietats que les plantes de les que s’extreuen. Els utilitzem en mínimes quantitats en la composició d’olis i cremes de massatge a fi de potenciar el efecte de la tècnica manual.

       
 

Sals de Schüssler

Segons el Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898), la pèrdua de la salut és deguda a la manca de determinats minerals en les cèl·lules. Va arribar a la conclusió que si els teixits no reben l'aportació adequada de cadascuna de les 12 sals bioquímiques que ell va estudiar, s'altera el seu funcionament molecular i es provoca el desequilibri del metabolisme cel·lular.

       

Test H.L.B.O.

Tècnica d'anàlisi microscòpica d'una gota de sang que proporciona una informació completa de l'estat de l'organisme. És ràpid i segur i permet fer el seguiment de tot el procés d'un tractament.
Va ser desenvolupada a principis del segle XX pels Drs. Haintan, Lagarde, Bradford i Oswald. Les seves inicials li donen el nom.

A Koré ho utilitzem des de 1989

       
Des de 1987